KOSMETINIO STALIUKO SURINKIMO INSTRUKCIJA

TAU REIKĖS

Kairė pusė

kairė-staliuko-pusė

Viršus

viršus-staliukas

Vidurys

vidurinė-staliuko-dalis

Dešinė pusė

dešinė-staliuko-pusė
kosmetinio staliuko dalys

SURINKIMO INSTRUKCIJA

Patogiausiai staliuko surinkimą atlikti dviese. Surinkimo metu su gaminiu elkitės atsargiai – bet koks stiprus mechaninis poveikis gali sugadinti gaminio paviršių, kampus, veidrodį, mechanizmus ar elektrinę dalį. Išpakavimo metu gaminio dalys padėkite ant švaraus ir minkšto paviršiaus. Gaminio surinkimui naudokite tik tą furnitūrą, kuri yra pateikiama kartu su gaminiu.

ELEKTRINĖS DALIES PAJUNGIMAS IR NAUDOJIMAS

Staliuko elektrinė dalis pilnai sukomplektuota ir paruošta jungimui į standartinį 220 V/50Hz tinklą. Bendra naudojamų prietaisų įjungtų į staliuko elektros lizdus galia neturi viršyti 2200 Watt (10A). Keičiant perdegusią ar sudužusią lemputę būtina atjungti staliuko pajungimo šakutę nuo elektros tinklo.